Học Kanji N2: 第3週 よむ ① ( 2日目 不在通知)
     Mã xác thực(*)