Học Kanji N2: 第10部:同じ読みの言葉 音読み ③
     Mã xác thực(*)