Học Kanji N2: 第10部:同じ読みの言葉 音読み ① )
     Mã xác thực(*)