BÀI 20 : TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N2 (TRUNG THƯỢNG CẤP)
     Mã xác thực(*)