BÀI 19: TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N2 (TRUNG THƯỢNG CẤP)
     Mã xác thực(*)