BÀI 15 : TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT TRUNG THƯỢNG CẤP
     Mã xác thực(*)