Bài 13 : Học kanji sơ cấp (図、館、銀、町、住、度、服、着、音、楽)
     Mã xác thực(*)