Bài 7 : Học kanji sơ cấp ( 旅、教、習、勉、強、花、歩、待、立、止)
     Mã xác thực(*)