Luyện đọc - Bài số 6 ( luyện thi N5 )

Ai đang làm gì?

Luyện đọc - Bài số 6 ( luyện thi N5 ) Duration: 10 munites (2 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  2
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Luyện thi năng lực Nhật Ngữ

つぎの文をよんでしつもんにこたえてください。こたえは、A、B、C、Dからいちばんいいものを一つえらびなさい。Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)