Ai đang làm gì?

Luyện đọc - Bài số 10 Duration: 10 munites (1 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

。。。申込手続(もうしこみてつづ)きの完了後(かんりょうご)は、一度納(いちどおさ)めいただいた費用(ひよう)(テキスト代を含む)はお返しできません。ただし、引っ越し、入院などの理由によるキャンセル(*1)の場合は、授業が開始される前にその内容を証明する書類を提出(ていしゅつ)していただければ、費用の10%の手数料(*2)を引いた金額をお返しいたします。授業が開始されてからキャンセルの場合はお返しできませんので、ご注文ください。

(*1)キャンセル:取り消すこと  

(*2)手数料(てすうりょう):だれかのために何かをしたときに、その手間(てま)に対して払われるお金Page 1 of 0 >
 Go To 
 
9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)