【日本語能力試験】2002年

Ai đang làm gì?

【日本語能力試験】2002年 Duration: 180 munites (129 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  7
Số câu hỏi:  129
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)