【日本語能力試験】1991年

Ai đang làm gì?

【日本語能力試験】1991年 Duration: 180 munites (95 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  6
Số câu hỏi:  95
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)