Đề thi thử JLPT N1 ngữ pháp và đọc hiểu (1)

Ai đang làm gì?

Đề thi thử JLPT N1 ngữ pháp và đọc hiểu (1) Duration: 90 munites (59 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  7
Số câu hỏi:  59
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Đề thi JLPT N1 phần ngữ pháp và đọc hiểu. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)