Ai đang làm gì?

Đề thi thử JLPT N1 fulltest (đề số 1) Duration: 170 munites (111 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  2
Số câu hỏi:  111
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Đề thi JLPT N1 fulltest tiếng Nhật thuộc chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT, mô phỏng đề của các năm trước đó, đề thi thử N1.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)