Đề thi thử đọc hiểu N1(4)

Ai đang làm gì?

Đề thi thử đọc hiểu N1(4) Duration: 110 munites (71 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  71
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

言語知識 読解

(110ぷん)
Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)