Ai đang làm gì?

Đề số 31 : Luyện thi Ngữ Pháp N3 Duration: 60 munites (80 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  80
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

次の文の___の部分に入れるのにもっとも適当な言葉は1つを選んで下さい。
Luyện thi năng lực Nhật NgữPage 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)