Ai đang làm gì?

Đề số 23 : Luyện thi Ngữ Pháp N5 Duration: 20 munites (1 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Luyện thi năng lực Nhật Ngữ

( _ )に何を入れますか。ぶんしょうの意味を考えて、A、B、C、Dからいちばんいいものを一つえらびなさい。
Luyện thi năng Lực Nhật Ngữ
ジョンさんとヤンさんはあしたじこしょうかいをします。二人はじこしょうかいぶんしょうを書きました。Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)