Ai đang làm gì?

Chọn từ đúng ngữ cảnh - 1 Duration: 0 munites (5 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  5
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

次の文は、言葉の使い方として最も適当なものを、1、2、3、4から一つ選びなさい (1)かまいません


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)