Bài tập Kanji 23

Ai đang làm gì?

Bài tập Kanji 23 Duration: 30 munites (18 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  18
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

_ になんにをいれますか。A、B、C、Dからいちばんいいものをひとつえらんでください。
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ
Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)