Bài tập Kanji 18

Ai đang làm gì?

Bài tập Kanji 18 Duration: 30 munites (26 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  26
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

_ になんにをいれますか。A、B、C、Dからいちばんいいものをひとつえらんでください。
Luyện thi năng lực Nhật NgữPage 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)