Bài luyện tập Kanji cấp độ N1 (1)

Ai đang làm gì?

Bài luyện tập Kanji cấp độ N1 (1) Duration: 35 munites (39 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  39
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

問題Ⅰ:   の漢字の読み方を選びなさい。


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)