Bài 8: Xin thầy nói lại một lần nữa ạ!

Ai đang làm gì?

Bài 8: Xin thầy nói lại một lần nữa ạ! Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna đang ở trong lớp tiếng Nhật của Giáo sư Suzuki ở trường.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)