Bài 5: Những cái đó là báu vật của tôi.

Ai đang làm gì?

Bài 5: Những cái đó là báu vật của tôi. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna mời chị Sakura, người hướng dẫn của mình, tới thăm phòng kí túc xá. Chị Sakura phát hiện thấy một cái gì đó.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)