Bài 48: Cảm ơn mọi người vì mọi việc

Ai đang làm gì?

Bài 48: Cảm ơn mọi người vì mọi việc Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Hôm nay, chị Anna chuẩn bị trở về Thái Lan. Chị Sakura và anh Kenta ra sân bay tiễn chị.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)