Bài 43: Theo các em, tại sao lại như vậy?

Ai đang làm gì?

Bài 43: Theo các em, tại sao lại như vậy? Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna đang trong chuyến tham quan học tập của trường đại học. Hôm nay, chị đến thăm Thành Himeji ở tỉnh Hyogo.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)