Bài 41: Em rất vui vì đã được đến lễ hội ở trường.

Ai đang làm gì?

Bài 41: Em rất vui vì đã được đến lễ hội ở trường. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna đã hết cảm lạnh và khỏe lại. Hôm nay, chị viết email để cảm ơn anh Kenta, người đã đưa chị đi chơi quanh Shizuoka.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)