Bài 40: Đầu con đau như búa bổ

Ai đang làm gì?

Bài 40: Đầu con đau như búa bổ Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna bị cảm lạnh và đang nằm trong phòng. Người quản lí kí túc xá lo lắng vào hỏi thăm sức khỏe của chị.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)