Bài 36: Em còn phải học.

Ai đang làm gì?

Bài 36: Em còn phải học. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Sau những ngày đi chơi vui vẻ ở Shizuoka, chị Anna và chị Sakura chuẩn bị trở về Tokyo. Anh Kenta ra ga tiễn họ.
 Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)