Bài 31: Bà đã 82 tuổi rồi đấy.

Ai đang làm gì?

Bài 31: Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna đến thăm nhà bà của chị Sakura ở thành phố Shizuoka. Bà còn rất khỏe mạnh. Bà sống một mình và ngày ngày chăm sóc vườn rau.
 Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)