Bài 3: Nhà vệ sinh ở đâu ạ?

Ai đang làm gì?

Bài 3: Nhà vệ sinh ở đâu ạ? Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Hôm nay, chị Sakura dẫn chị Anna đi quanh trường đại học.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)