Bài 28: Chào mừng em đến Shizuoka.
Bài 28: Chào mừng em đến Shizuoka. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna đến thành phố Shizuoka với chị Sakura. Anh Kenta, em họ chị Sakura, ra ga đón họ.
 Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)