Bài 26: Lần sau bọn mình cùng cố gắng nhé.

Ai đang làm gì?

Bài 26: Lần sau bọn mình cùng cố gắng nhé. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Hôm nay, chị Anna nhận được kết quả bài kiểm tra tiếng Nhật. Sau giờ học, chị thấy bạn cùng lớp của mình là anh Rodrigo đứng ủ rũ ở một chỗ.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)