Bài 25: Chui xuống gầm bàn!

Ai đang làm gì?

Bài 25: Chui xuống gầm bàn! Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Khi chị Anna đang trong lớp tiếng Nhật của Giáo sư Suzuki thì tòa nhà bắt đầu rung lắc.Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Các bình luận

  • こんにちは!! 私はとアンです!
    今日!!私は初めて chuyengiangoaingu.com 使います。
     chuyengiangoaingu.com はべんりとおもいます。。。😁😁😁

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)