Bài 23: Em đã bị Mẹ mắng.

Ai đang làm gì?

Bài 23: Em đã bị Mẹ mắng. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna và chị Sakura đang nói chuyện với nhau ở trường. Chị Sakura hỏi thăm chị Anna về tình hình hôm đi về muộn.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)