Bài 22: Con đã về muộn.

Ai đang làm gì?

Bài 22: Con đã về muộn. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna và bạn bè đi hát Karaoke rất vui vẻ nên đã về muộn hơn giờ đóng cửa kí túc xá.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)