Bài 21: Không, không hay đến mức đấy đâu ạ.

Ai đang làm gì?

Bài 21: Không, không hay đến mức đấy đâu ạ. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Khi ở quán Karaoke, chị Anna hát một bài hát của Nhật Bản. Chị Sakura khen chị Anna hát hay.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)