Bài 20: Chị đã bao giờ hát bài hát Nhật Bản chưa?
Bài 20: Chị đã bao giờ hát bài hát Nhật Bản chưa? Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna và bạn bè đến hát tại quán karaoke.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)