Bài 16: Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải.

Ai đang làm gì?

Bài 16: Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna đến một hiệu sách ở Shinjuku với những người bạn. Chị hỏi người bán hàng xem quầy bán truyện tranh ở đâu.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)