Bài 11: Chị nhất định đến nhé!

Ai đang làm gì?

Bài 11: Chị nhất định đến nhé! Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Kí túc xá dành cho du học sinh nơi chị Anna sống sẽ có một bữa tiệc. Chị Anna mời chị Sakura tham dự.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)