Bài 10: Tất cả mọi người có mặt chưa?

Ai đang làm gì?

Bài 10: Tất cả mọi người có mặt chưa? Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Hôm nay, chị Anna có buổi khám sức khỏe tại trường đại học. Các sinh viên đã tập trung tại nơi khám sức khỏe.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)